Adresář CRM

Bohaté propojení, automatické doplnění

Automatické načtení firmy/OSVČ, využívá propojení s Justice.cz (firmy), RŽP (OSVČ), MFČR  (ověření DIČ),  Firmy.cz (údaje z inzerce na firmy.cz)

Automatické načtení firemního loga, na základě IČ.

Možnost vložení foto osoby, též odkazem z LinkedIn, Facebook.

Automatické rozdělení jména, příjmení a titulů při psaní.

Automatické oslovení osob, dle databáze 50tis českých příjmení, upomínání na narozeniny a svátky.

Zobrazení celého adresáře na mapě s možností plánování tras (stejně tak samozřejmě od kterékoliv konkrétní adresy). 

Rovnocenná podpora firem a osob

Promyšlený adresář Astra CRM je optimalizován na všechny typy klientely, umí přehledně evidovat i speciality, jako je osoba - jednatel řady firem, osoby přecházející mezi firmami, OSVČ.

V Astra CRM je evidence přehledná, jednoduchá na obsluhu
a nevede k potřebě žádných duplicit

Samozřejmostí jsou souhlasy pro soulad s GDPR.

Rychlý přehled

Rychlý přehled na kartě firmy/osoby, zahrnuje mimo jiné:

  • Pošta - veškerá e-mailová korespondence s klientem - od všech osob u klienta, od všech uživatelů (pokud tito sdílejí poštu), bez nutnosti zařazování.
  • Dokumenty s možností pevných složek, např. pro smlouvy, fotodokumentaci.
  • Obchodní případy, Nabídky, Objednávky a veškeré další zákaznické záznamy v systému

Segmentace

Základním nástroje pro segmentaci jsou štítky. Klientů jich může mít víc. Příklad - Klient, VIP, Dodavatel, Konkurence, Problémový.

Segmentace dle uživatelsky nastavitelných polí, jako je Region, Obor podnikání, Způsob získání.

Seznamy umožňují hromadnou práci s adresářem, používají se zejména pro Marketingovou funkčnost, např. pro hromadný mailing nebo prodejní kampaně.