Nové vydání 2019

Hlavní změny verze 2019

Oproti předchozí "modré" verzi 2016.

 • NOVÝ DESIGN - moderní, čistý, pozitivní design s prvky Google Material Design, vysoce optimalizované uživatelské rozhraní. Došlo k přepisu/zdokonalení zcela všech ovládacích prvků systému. Novinkou je intenzivní použití editační mřížky. Výrazné vylepšení uživatelského rozhraní poznáte v každé jedné agendě.
 • LEPŠÍ PODPORA PRO MOBILY - podstatně vylepšená práce s CRM v případě mobilu na výšku - nyní zcela komfortní
 • ZDOKONALENÉ NASTAVENÍ PRÁV - cílené na větší firmy. Práva může nově detailně nastavovat zákazník (dříve vybíral pouze ze sady rolí), řízení přístupu i sdílení může snadno nastavit dle organizační struktury (např. sdílení v rámci oddělení, sdílení s vedením). K tomuto lze přidat sdílení u konkrétního záznamu (pro role i konkrétní uživatele).
 • PODPORA VZTAHU OSOB K VÍCE FIRMÁM - lepší podpora specifických případů, jako je jednatel více firem, osoba s nejasným určením, zda jde o kontantní osobu nebo (budoucího) klienta. Nově zcela přehledně a jednoznačně evidováno. Zůstala plná a rovnocenná podpora klientů firem i fyzických osob. Jde o výrazně dokonalejší systém, než obvyklé/původní členění na Klienta+kontaktní osoby.
 • SOUHLASY dle GDPR
 • NOVÉ AKTIVITY - chytrým návrhem (přemýšleli jsme o něm mnoho let) a dlouhou řadou architektonických změn došlo k dosažení mnoha výhod - k podstatnému uživatelskému zjednodušení, ke sjednocení s úkoly, k podpoře "workflow aktivit" - úkolů automaticky vytvářených systémem pro vyřizování ve specifických agendách - vše formou jednotného seznamu k vyřízení. Na uživatele předchozích verzí bude působit jako zjednodušení - hlavní prvky rozhraní zůstaly tak jak byly dobře známé.
 • MAILY BEZ ZAŘAZOVÁNÍ - došlou poštu bylo dříve nutné zařazovat ručně. Nově jsou maily v reálném čase dostupné na kartě osoby i firmy (pro všechny osoby ve firmě, každá může mít více adres). V případě mailů odeslaných od zakázky/záznamu, jsou automaticky zařazeny i odpovědi klienta. Zároveň došlo k podstatnému vylepšení uživatelského rozhraní.
 • HROMADNÝ MAILING umožňuje snadné vytváření hromadných mailů s pokročilým grafickým zpracováním, které zároveň fungují responzivně na mobilech. Možnost "naklikání" obsahu mailu z připravených různě zarovnaných bloků textu a grafiky
 • HROMADNÉ OSLOVENÍ (původně Telemarketingová kampaň) - vylepšení použitelnosti agendy je dané zejména použitím "workflow aktivit" a přehledného odebírání z fronty. Specifické rozlišení oslovení firem a osob.
 • NOVÉ FULLTEXTOVÉ HLEDÁNÍ - nově hledá dle slov (slova odděleně, nemusí být přímo za sebou). Hledá též v obsahu přiložených dokumentů (MS Word, PDF)
 • PEVNÉ SLOŽKY DOKUMENTŮ  - v libovolné agendě lze nastavit pevné složky dokumentů (např. Smlouvy, Fotodokumentace), na první pohled uvidíte počty a zda něco nechybí. Přidána též podpora zobrazení jako fotogalerie.
 • LOGA FIREM A FOTOGRAFIE OSOB - loga automaticky načítaná dle IČ, možnost vložení fota osoby, včetně možnosti vložit odkaz na veřejné foto z LinkedIn, Facebook 
 • DISKUSE - CHAT u každého záznamu, umožňuje snadnou komunikaci např. mezi zadavatelem a řešitelem
 • UPOMÍNKY A ZPRÁVY - notifikace byly rozděleny na Upomínky událostí s možností odkládání, Zprávy (nové chat zprávy od lidí - diskuse od záznamů) a původní Notifikace. Dostaly nové rozhraní v pravém kraji aplikace. Umožňuje přehledné odlišení co je nového. Zprávy jsou doručovány díky "push" technologii okamžitě.
 • FAKTURACE - tato agenda byla dříve dostupná pouze pro zakázkové projekty, nově je standardní součástí Astra CRM.
 • OBCHODNÍ PŘÍPADY - umožňují zadat klíčové osoby podílející se na rozhodování, konkurenční firmy/produkty, smajlík "jak to vidím".
 • NABÍDKY, ZAKÁZKY - standardních tisky PDF (nabídkový list PDF, potvrzení objednávky, dodací list)

Veškeré změny plynou ze zpracování zpětné vazby našich klientů za 15 let vývoje Astra CRM (dříve EQIS) a z možností daných novými techologiemi. 

Další změny

Jde o méně důležitá, technická (na první pohled neviditelná, avšak neméně důležitá) vylepšení,
případně o vylepšení pro zakázkové projekty (CRM na míru).

 • VYLEPŠENÍ AKTUALIZACÍ. Upgrade na novou verzi je v případě projektů upravených na míru, výrazně jednodušší, umožňuje častější aktualizace. Úpravy na míru zabírají mnohem menší "přetížený prostor" než doposud, velká část definic je synchronizována automaticky.
 • Plně nezávislá práce ve VÍCE OKNECH prohlížeče. Možnost práce ve víc záložkách/oken podporovala Astra vždy. Stav oken však nebyl nezávislý plně, např. filtr seznamu byl sdílený. Nově každé okno používá zcela nezávislé "per window" uložiště nastavení. V případě uloženého přihlášení je stav oken automaticky obnovován, včetně případu probuzení ze spánku. Tato novinka též umožňuje efektivní použití více sad menu.
 • OPTIMALIZACE VÝKONU - mimo jiné intenzivním využitím redis in memory database, prvků objektové databáze.
 • VYLEPŠENÍ WEBCMS (správa obsahu www - používaná v zakázkových projektech). Výrazné vylepšení editace moderních stránek s více nelineárně uspořádanými bloky pod sebou (zejm. složité homepages). Podobné případy bylo dříve nutné řešit více články, nyní lze formou WYSIWYG upravovat najednou.
 • VYLEPŠENÍ WEBOVÝCH UŽIVATELŮ (registrovaní uživatelé www v zakázkových projektech). Nově jsou zcela sloučení s adresářem Osob v CRM.
 • DASHBOARD - možnost více dashboardů