Správa systému

Nastavení práv

Nastavení práv je nejen podrobné, ale i přehledné a uživatelské - provádíte jej přímo vy / správce ve firmě. Správce může:

  • Zvolit, kdo má mít přístup (ke konkrétním agendám).
  • Zvolit, kdo má přístup omezen, např. pouze ke čtení, nebo ke specifickým funkcím těchto agend.
  • Nastavit sdílení - snadno nastavíte sdílení dle organizační struktury (sdílení nad rámec základního "každý má přístup ke svým záznamům", podle podřízenosti nebo jinak nastavených pravidel). 

Sledování změn, obnova výmazů

Záznam přihlášení - zde je záznam o každém přihlášení nebo pokusu o přihlášení do systému, včetně IP adresy a identifikace prohlížeče.

Sledování změn - v Astra CRM se nic neztratí. Každá změna je zalogována - je vždy vidět, kdo kdy jakou položku změnil a jaká byla před změnou.

Obnova smazaných - smazané záznamy může správce obnovit.

Import dat 

Adresář - firmy, osoby, souhlasy, můžete importovat z formátu CSV/XLS, s pomocí vestavěného importního nástroje.

Složité případy zpracování dat (např. komplexnější migrace dat dosavadního CRM) je možné dodat na míru.